Các câu hỏi thường gặp

 1/Tôi bị mất lịch sử GD lúc trước khi đăng nhập bằng FACEBOOK

 Trả lời : Bạn vui lòng liên hệ qua FANFAGE TẠI ĐÂY với nội dung sau : 
 Tôi bị mất lịch sử GD ở tài khoản vui lòng cập nhật lại giúp tôi .
 Tên FACEBOOK đăng nhập Shopgame24h của bạn 
 Tài Khoản Mail của bạn ( nếu có ) 
 Tên tài khoản game bạn đã mua hoặc mã số tài khoản ( rất cần )
 seri Card bạn đã nạp ở Shop ( nếu có ) 
Tài khoản đăng nhập mới trên Shopgame24h.vn của bạn là : 

 2/ Tôi bị mất tiền trong tài khoản đăng Nhập FB cũ : 

 Trả lời : Bạn vui lòng liên hệ qua FANFAGE TẠI ĐÂY với nội dung sau :
 Tôi bị mất tiền ở tài khoản vui lòng cập nhật lại giúp tôi .
 Tên FACEBOOK đăng nhập Shopgame24h của bạn 
 Tài Khoản Mail của bạn ( nếu có ) 
 Tên tài khoản game bạn đã mua hoặc mã số tài khoản ( rất cần ) 
 seri Card bạn đã nạp ở Shop ( nếu có ) 
Tài khoản đăng nhập mới trên Shopgame24h.vn của bạn là : 

 3/ Tài khoản Ramdom liên quân 9k tại sao lại sai mật khẩu :
 Những tài khoản ramdom Facebook bên shop có ghi rõ là 
35% những tài khoản ramdom là trắng thông tin garena ,
 10% còn lại là sai mật khẩu , 
và 55% còn lại là đã được đăng ký thông tin